www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Ochrona pracy kobiet   »   Czy pracodawca musi przywrócić do pracy zwolnioną pracownicę, gdy przedłoży ona zaświadczenie lekarskie o stanie ciąży ?

wanda50plus 02 grudnia 2012 Czy pracodawca musi przywrócić do pracy zwolnioną pracownicę, gdy przedłoży ona zaświadczenie lekarskie o stanie ciąży ?

Pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne.doc
Pismo do pracowdawcy o cofnięcie wypowiedzenia z powodu ciąży.doc
Pismo do pracodawcy - zajście w ciążę w okresie wypowiedzenia.doc

Informacja dla pracodawcy

O  swojej ciąży pracownica informuje pracodawcę wtedy, kiedy uważa to za stosowne. Przepisy  Kodeksu pracy nie podają bowiem terminu do kiedy może ona  tego dokonać. Stan ciąży pracownica powinna potwierdzić poprzez dostarczenie pracodawcy zaświadczenia lekarskiego (art. 185 par.1 K.p.). Jeżeli pracownica  jest w ciąży a pracodawca o tym nie wie i wypowiada  jej  umowę o pracę  wówczas  po udokumentowaniu przez  nią  stanu ciąży  ma on prawny obowiązek cofnięcia swojego oświadczenia  woli. Wyjątek stanowi tutaj umowa o pracę zawarta na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca  (art. 177 par.  2  K.p.).

Kwestia ta została  potwierdzona  w wyroku SN  z dnia 15  stycznia 1988 r., I  PRN 74/87 (Sł. Prac. 1988 nr 5 str. 28 ) : „Dla  ochrony  przed  wypowiedzeniem i rozwiązaniem  umowy  o  pracę  kobiety w okresie ciąży nie jest istotny  termin wykazania powyższej okoliczności, lecz wyłącznie  obiektywny stan rzeczy, istniejący w  chwili  wypowiedzenia  lub  rozwiązania umowy  o  pracę”.

Kiedy ochrona?

Zakaz wypowiadania oraz rozwiązywania umów o pracę o którym  mowa w art. 177 par. 1 K.p. ma  miejsce  również  wtedy, gdy:
1) pracownica otrzymuje wypowiedzenie umowy o pracę i potem uzyskuje wiadomość, że  w  czasie gdy została  zwolniona była już w ciąży, ale o tym jeszcze nie  wiedziała;
2) pracownica otrzymała wypowiedzenie  umowy o pracę i w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę.

W każdym z tych przypadków pracodawca po udokumentowaniu przez pracownicę jej stanu ciąży, musi z mocy prawa cofnąć dokonane już wypowiedzenie.

Poczytaj również na temat ochrony kobiet w ciąży.

Linia orzecznicza Sądu Najwyższego

Potwierdza to nadal aktualne utrwalone  orzecznictwo Sądu Najwyższego. W  wyroku SN z dnia 2 czerwca 1995 r.,  I PRN 23/95 (OSNAPiUS 1995, nr 22, poz.  276)  czytamy:  ”1. Wynikający z art. 177 § 1 k.p. zakaz rozwiązywania umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży obowiązuje również w sytuacji, gdy zaszła ona w ciążę w okresie wypowiedzenia.”Z wyroku SN z dnia 29 marca 2001 r., I PKN 330/00 (OSNP  2003  nr  1, poz. 11)   wynika  : „Pracownica, która początkowo nie kwestionowała wypowiedzenia jej  umowy o pracę, może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną, gdy po dokonaniu wypowiedzenia okazało się, że jest w ciąży lub gdy w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę”.

Wniosek do pracodawcy

Pracownica w takim przypadkupowinna napisać do pracodawcy wniosek o anulowanie pisma wypowiadającego stosunek pracy dołączając jako dowód zaświadczenie lekarskie o stanie ciąży. 

Wniosek powinien zawierać:

 • miejscowośc i datę
 • oznaczenie pracownika
 • oznaczenie pracodawcy
 • tytuł wniosku : Wniosek o anulowanie wypowiedzenia umowy o pracę 
 • treść wniosku
 • załącznik (zaświadczenie lekarskie o stanie ciąży)
 • podpis pracownicy

Niniejsze pismo należy wysłać pracodawcy za  pośrednictwem  poczty jako  przesyłkę  poleconą   za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Kserokopię pisma, dowód nadania listu i otrzymane później  zwrotne potwierdzenie odbioru trzeba zachować. Można też osobiście złożyć pismo do  pracodawcy na Dziennik podawczy i poprosić o potwierdzenie jego odbioru na kserokopii. Na otrzymane pismo pracodawca musiodpowiedzieć.

... albo pozew do sądu pracy

W kwestii spornej pracownicy pozostaje droga sądowa.

Jeżeli pracownica była już w ciąży, w chwili  otrzymania wypowiedzenia lub w czasie jego trwania udokumentowała stan ciąży i nie  zostało ono przez  pracodawcę anulowane, wówczas może wystąpić do sądu pracy z pozwem o uznanie  wypowiedzenia za bezskuteczne i dopuszczenie do pracy (art. 45  par.1 K.p.). Co ważne, sąd pracy może  zamiast przywrócenia do pracy zasądzić odszkodowaniec w przypadku, gdy pracodawca pozostaje w upadłości lub jest w  likwidacji.  

W uzasadnieniu do wyroku z dnia 29 marca 2001 r., I PKN 330/00 Sąd Najwyższy podał:
„(...) od jakiej chwili należy liczyć siedmiodniowy termin do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. Otóż kwestii tej nie rozstrzygają ani przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet (...) ani przepisy regulujące sprawę terminów do dokonania przez pracownika czynności mających na celu podważenie oświadczeń woli pracodawcy o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę (art. 264 - 265 KP). (...)  korzystając z dorobku  orzecznictwa należy przyjąć, że termin do wystąpienia pracownicy z powództwem o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę trzeba liczyć od chwili dowiedzenia się o jej ciąży”.

Podstawa prawna:

- art.177 par.1 K.p.;

- art. 185 par.1K.p.;

- wyrok SN z dnia 15stycznia1988 r., I PRN 74/87 (Sł. Prac. 1988 nr 5 str. 28 );

- wyrok SN z dnia 2 czerwca 1995 r.,I PRN 23/95 (OSNAPiUS1995, nr 22, poz.  276) ;

- wyrok SN z dnia 29 marca 2001 r., I PKN 330/00 (OSNP  2003 nr  1, poz. 11)

Stan prawny na 2 grudnia 2012 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: ciąża pracownicy wypowiedzenie umowy o pracę przywrócenie do pracy
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres