www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Postępowanie cywilne   »   Egzekucja komornicza 2016 ? nowe zasady (1)

wanda50plus 13 września 2016 Egzekucja komornicza 2016 ? nowe zasady (1)

Dotyczą między innymi zmian w zakresie egzekucji komorniczych.

Jedną z wprowadzonych zmian jest komornicze wyjawienie majątku dłużnika.

Wierzyciel nie podaje sposobu egzekucji

Z art. 797 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) we wniosku o wszczęcie egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, kierowanym do komornika wierzyciel nie będzie musiał  podawać sposobu egzekucji.

Zgodnie bowiem z art. 799 § 1 K.p.c. „Wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela. Wierzyciel może wskazać wybrany przez siebie sposób albo sposoby egzekucji. Organ egzekucyjny stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika.”

... ale komornik  zażąda wyjawienia majątku

Ustawodawca uchylił  dotychczas obowiązujący art. 797 [1] K.p.c., który wskazywał, że wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika. Dodał do K.p.c. nowy art. 801 zgodnie z którym, jeżeli wierzyciel albo sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji.

Po 8 września br. komornik jest obowiązany wezwać  dłużnika  w celu złożenia przez niego wykazu posiadanego majątku. Zezwala na to dodany przez ustawę nowelizująca art. 801[1] K.p.c. : § 1 Dłużnik składa wykaz majątku przed komornikiem pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzywając dłużnika do złożenia wykazu majątku, komornik uprzedza go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz poucza, że w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

§ 2 Przepisy art. 913 § 1, art. 916, art. 917, art. 9181, art. 919 oraz art. 1053 § 2 stosuje się odpowiednio, z tym że postanowienie o ukaraniu dłużnika grzywną wydaje komornik. O przymusowym doprowadzeniu dłużnika albo zastosowaniu aresztu nieprzekraczającego miesiąca orzeka sąd na wniosek komornika.

... i może na wniosek wierzyciela go poszukać

W przypadku gdy nie można ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, do którego może być skierowana egzekucja, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. Powyższe wynika z dodanego nowego art. 801[2] K.p.c.

Podstawa prawna:

- art. 797, art. art. 799 § 1, art. 801, art. 801[1], art. 801[2] Kodeksu postępowania cywilnego

Stan prawny na 8 września 2016 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: postępowanie egzekucyjne wyjawienie majątku poradnik wierzyciela poradnik dłużnika prawo 2016 egzekucja komornicza - zmiany
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres