www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Klauzule niedozwolone 2016 - handel elektroniczny - wrzesień

redaktor 06 października 2016 Klauzule niedozwolone 2016 - handel elektroniczny - wrzesień

Poznajmy niektóre z nich. Wybrane klauzule zawierają komentarz.

Zobacz:

Klauzule niedozwolone 2016 - handel elektroniczny - sierpień

I. Postanowienia ogólne

1. Numer wpisu: 6632, data wpisu: 29 września 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 czerwca 2016, sygn. akt  XVII AmC 484/16.

Komentarz:

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym nie jest nigdy tożsame z akceptacją jego regulaminu. Są to dwie osobne czynności. Przed złożeniem zamówienia Klient e - sklepu zapoznaje się z regulaminem. W celu wysłania zamówienia należy zaakceptować  regulamin, podać dane  osobowe oznaczone jako obowiązkowe, oraz nacisnąć przycisk informujący o tym, że złożone zamówienie jest z obowiązkiem zapłaty. Akceptacja regulaminu następuje przez  zaznaczenie na formularzu zamówienia odpowiedniego okienka.

II. Złożenie zamówienia

1. Numer wpisu: 6645, data wpisu: 30 września 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwość" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 21 marca 2016 r., sygn. akt XVII AmC 2115/14.

Komentarz:

Sprzedawca internetowy na stronie swojego sklepu przedstawia ofertę sprzedaży (art. 543 K.c.) lub zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 par. 1 K.c.). Jeżeli klient jest tym zainteresowany, wówczas odpowiada na ofertę albo wyraża chęć do zawarcia umowy. Pomiędzy stronami zostaje zawarta wtedy umowa sprzedaży. Zostaje ona zawarta w chwili,  gdy klient otrzyma ze sklepu internetowego informację o tym, że,  złożone zamówienie zostało przyjęte. 

III. Zawarcie umowy

1. Numer wpisu: 6639, data wpisu: 30 września 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Zawarcie umowy, a jednocześnie realizacja zamówienia, wymaga potwierdzenia złożonego zamówienia, poprzez kliknięcie w link zamieszczony w wysłanej do nabywcy wiadomości email"  - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia  27 stycznia 2016 r. , sygn. akt  XVII AmC 30943/13.

2. Numer wpisu: 6624, data wpisu: 23 września 2016 r., branża: handel elektroniczny

"W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 26 lipca 2016, sygn. akt  XVII AmC 1217/15.

Komentarz:

Do zawarcia umowy  sprzedaży dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia przez system informatyczny sklepu internetowego. Do klienta zostaje wygenerowane automatycznie  potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Klient niczego już nie musi potwierdzać po raz drugi.

Z art. 70 par. 1 Kodeksu cywilnego wynika: „(...) umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane - w chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy”.

Zobacz:

Chwila zawarcia umowy sprzedaży drogą elektroniczną

IV. Cena

1. Numer wpisu: 6586, data wpisu: 5 września 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany"  - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 lipca 2016 r. , sygn. akt XVII AmC 710/16.

2. Numer wpisu: 6610, data wpisu: 5 września 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Cena sprzedaży ulegnie zmianie w przypadku (...) zmian cen katalogowych samochodu ustalanych przez importera (...)" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 11 maja 2014 r., sygn. akt XVII AmC 1162/13.

Komentarz:

Cena towaru z zawartym w nim podatkiem VAT bez kosztów dostawy obowiązuje w chwili złożenia zamówienia. Przedsiębiorca nie może jej zmieniać, ponieważ żaden przepis prawny nie  zezwala mu na takie działanie .

Sprawdż:

Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy: Cena towaru

V. Dostawa

1. Numer wpisu: 6636, data wpisu: 29 września 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Sklep nie odpowiada za opóźnienia wynikające z działania Poczty Polskiej S.A. lub Firmy Kurierskiej" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20 maja 2016 r., sygn. akt XVII AmC 3054/14.

VI.  Reklamacja z tytulu rękojmi

1. Numer wpisu: 6646, data wpisu: 30 września 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Należy w obecności kuriera dokładnie sprawdzić czy zamówiony towar nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli towar okaże się uszkodzony należy spisać protokół szkodowy, który stanowi podstawę do złożenia reklamacji (...)" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 czerwca 2016 r., sygn. akt XVII AmC 655/16.

2. Numer wpisu: 6643, data wpisu: 30 września 2016 r., branża: handel elektroniczny

"W przypadku, gdy zwrot, reklamacja lub wymiana towaru nie zostanie uznana, np. z powodu odesłania po upływie 30 dni, braku rachunku, braku opisu usterek, lub opakowania, będzie on odesłany na koszt Klienta" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia14 kwietnia 2016 r., sygn. akt XVII AmC 27685/13.

3. Numer wpisu: 6642, data wpisu: 30 września 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu oraz braku towarów, będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 1 lipca 2016 r. , sygn. akt XVII AmC 165/16.

4. Numer wpisu: 6627, data wpisu: 29 września 2016 r., branża: handel elektroniczny

"W chwili odbioru przesyłki Klient ma obowiązek sprawdzić czy jest ona oryginalnie zapakowana. Klient zobowiązany jest również do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby dostarczającej towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej lub jakościowej jest spisanie w obecności pracownika fimy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji"(...) - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 czerwca 2016 r., sygn. akt  XVII AmC 720/16.

5. Numer wpisu: 6589, data wpisu: 5 września 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Podczas odbioru towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem oraz stanu technicznego otrzymanego towaru. W sytuacji, gdy towar nie jest zgodny z zamówieniem lub został uszkodzony w trakcie transportu należy spisać odnośny protokół i nie przyjmować towaru. W innych przypadkach reklamacje nie będą uwzględniane"  - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 czerwca 2016 r., sygn. akt XVII AmC 358/16.

6. Numer wpisu: 6642, data wpisu: 30 września 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu oraz braku towarów, będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 1 lipca 2016 r. , sygn. akt XVII AmC 165/16.

Temat powiązany:

Reklamacja towaru z tytułu rękojmi - na czym polega

VII. Odstąpienie od umowy

1. Numer wpisu: 6647, data wpisu: 30 września 2016 r., branża: handel elektroniczny

"W przypadku zwrotu towaru, Klient ponosi koszty za transport w obie strony. W przypadku "darmowej wysyłki", faktyczny koszt wysyłki ponoszony przez Centrum Sportu "MAX" jest przenoszony na Klienta wg pełnych stawek transportowych" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 12 października 2016 r., sygn. akt XVII AmC 32895/13.

 2. Numer wpisu: 6631, data wpisu: 30 września 2016 r., branża: handel elektroniczny

 "Koszty przesyłki do (...) użytkownika nie podlegają zwrotowi" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 12 lipca 2016, sygn. akt XVII AmC 864/16.

3. Numer wpisu: 6622, data wpisu: 23 września 2016 r., branża: handel elektroniczny

"W przypadku rezygnacji z odbioru towaru, bez wcześniejszego, poinformowania sklepu o rezygnacji z zakupu, kupujący zostanie obciążony kosztami manipualcyjnymi w kwocie 50 PLN netto"  - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 kwietnia 2016 r., sygn. akt XVII AmC 29758/13.

4. Numer wpisu: 6618, data wpisu: 23 września 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim paragonem lub fakturą z czytelnym podpisem i adnotacją na odwrocie paragonu lub faktury "zwrot"..." -  wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 maja 2016 r., sygn. akt XVII AmC 1379/14.

5. Numer wpisu: 6588, data wpisu: 5 września 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie produktu w nienaruszonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem sprzedaży (...)"  - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 maja 2016 r., sygn. akt XVII AmC 438/16.

Komentarz:

Podane wyżej klauzule nakładają na konsumenta dodatkowe obowiązki związane z prawem odstąpienia od umowy. Utrudniają one oraz zniechęcają konsumenta do przysługującego mu z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz.U. 2014.827 (PrKonsU) prawa do odstąpienia od umowy oraz związanych z nim wzajemnych świadczeń. Niniejsze postanowienia są abuzywne, gdyż:

1) w przypadku, gdy dostawa towaru była darmowa, wtedy przedsiębiorca nie może obciążać konsumenta zwrotem kosztów (klauzula nr 6647),

2) z art. 32 ust. 2 w pow. z art. 33 PrKonsU po odstąpieniu od umowy i odesłaniu towaru do sklepu internetowego , przedsiębiorca zwraca kupującemu wartość towaru tj. cenę plus najtańszy koszt dostawy zgodny z zapisem w regulaminie (klauzula nr 6631).

3) z art. 28 PrKonsU prawo do odstąpienia od umowy zawartej drogą elektroniczną przysługuje od złożenia zamówienia aż do upływu 14 dni od chwili otrzymania towaru bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tytułu odstąpienia (klauzula nr 6622),

4) przepisy PrKonsU  nie nakazują zwrotu towaru wraz z otrzymaną fakturą  lub paragonem, ponieważ zakup w sklepie internetowym można go udokumentować w inny sposób np. poprzez  potwierdzenie dokonania przelewu z karty kredytowej, lub z konta osobistego konsumenta na rachunek bankowy przedsiębiorcy (klauzula nr 6618),

5) art. 34 ust. 4 PrKonsU zezwala konsumentowi na zapoznanie się z towarem w granicach  tzw. zwykłego zarządu np.  sprawdzenie  działania zakupionego sprzętu RTV lub AGD, przymierzenie zakupionej garderoby, ponieważ towar zna tylko z opisów oraz zdjęć (klauzula nr 6588).

Zobacz:

Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy : Odstąpienie od umowy

VIII. Polityka prywatności

1. Numer wpisu: 6619, data wpisu: 23 września 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Postanowienia wstępne: Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep Ruszglowa.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Ruszglowa.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997)  - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 lipca 2016 r., sygn. akt  XVII AmC 719/16.

Sprawdż również:

Klauzula zgody - dobrowolna czy przymusowa ?

IX. Postanowienia końcowe

a) właściwość miejscowa sądu

1. Numer wpisu: 6630, data wpisu: 29 września 2016 r, branża: handel elektroniczny

"Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca działalności Sprzedającego, tj. w Łodzi" – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23 czerwca 2016 r. , sygn. akt XVII AmC 723/16.

2. Numer wpisu: 6615, data wpisu: 23 września 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy " -  wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 7 lipca 2016 r., sygn. akt XVII AmC 761/16.

3. Numer wpisu: 6598, data wpisu: 22 września 2016 r, branża: handel elektroniczny

"Ewentualne spory rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego lub miejsca wykonania umowy" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 7 lipca 2016 r. , sygn. akt XVII AmC 931/16.

Komentarz:

Powyższe klauzule narzucają  konsumentowi rozstrzygnięcie sporu z przedsiębiorcą przez sąd, który zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego nie jest dla niego miejscowo właściwy (art. 385[7] pkt 23 K.c.). Nie będzie to tylko sąd w okręgu którego mieszka  lub prowadzi swoją działalność przedsiębiorca, ponieważ „(...) ustawa Kodeks postępowania cywilnego przydaje konsumentowi możliwość wyboru pomiędzy właściwością ogólną, a przemienną (…)”. Tak wynika z uzasadnienia wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie o sygn. XVII AmC 452/10. Właściwość miejscowa  sądu określona została  w art. 27 par. 1 K.p.c., a właściwość przemienna w art. 34 K.p.c.

Przeczytaj także:

Regulamin Sklepu internetowego 2016: Postanowienia końcowe – co zawierają

b) zmiana regulaminu

1. Numer wpisu: 6602, data wpisu: 22 września 2016 r, branża: handel elektroniczny

"Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.x-horse.com" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20 lipca 2016 r., sygn. akt XVII AmC 741/16.

 c) pozostałe

1.  Numer wpisu: 6620, data wpisu: 23 września 2016 r., branża: handel elektroniczny

"W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiedno przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby sprzedawcy" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23 maja 2016 r. , sygn. akt XVII AmC 27/16.

 Sprawdż:

Sprzedaż konsumencka: Kontrowersyjna klauzula niedozwolona - znasz ją?

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – www.uokik.gov.pl/rejestr

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: sklep internetowy regulamin sklepu internetowego Klauzule niedozwolone: handel elektroniczny klauzule niedozwolone: odstąpienie od umowy klauzule niedozwolone: właściwość sądu klauzule niedozwolone 2016
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres