www.prawnik-online.eu   »   Tag: pracownik
TAG: pracownik
WYNIKÓW: 39
redakcja   |   17 kwietnia 2012
Pozew o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika - wzór z uzasadnieniem
Pracownik w czasie wykonywania swoich obowiązków pracowniczych uszkodził nieumyślnie naprawiany samochód. Szkoda została pokryta przez pracodawcę. Pracodawca dochodzi przed sądem pracy odszkodowania od pracownika z tytułu...
redaktor   |   26 lutego 2012
O co nie należy pytać w czasie rozmowy rekrutacyjnej?
O co pracodawca nie powinien pytać kandydata do pracy wyjaśnia odpowiedż Ministra Pracy i Polityki Społecznej na interpelację poselską nr 1091 w sprawie problemu dyskryminacji i niedozwolonych pytań na rozmowach rekrutacyjnych...
prawnik   |   09 stycznia 2012
Pracownik - definicja
Pracownik - zgodnie z kodeksem pracy jest to osoba zatrudniona na podstawie umowy o prace, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
redaktor   |   31 grudnia 2011
Urlop wychowawczy - cel, wymiar, możliwości,  ochrona
Urlop wychowawczy jest uprawnieniem związanym z zatrudnieniem przez co najmniej 6 miesięcy na umowę o pracę. Reguluje go art.186 -186[7] Kodeksu pracy (dalej: K.p.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki...
redaktor   |   17 grudnia 2011
Obowiązek zawiadomienia PIP o rozpoczęciu działalności
Na podstawie art. 209 par.1 Kodeksu pracy (dalej: K.p.) pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora...
redaktor   |   27 czerwca 2011
Urlop ojcowski dla policjanta
Na podstawie art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., nr 117, poz. 677) funkcjonariusze policji będą mogli korzystać z urlopu ojcowskiego (art. 182[3]...
wanda50plus   |   15 czerwca 2011
Informacja o warunkach zatrudnienia od pracodawcy, który nie posiada Regulaminu pracy3
Zgodnie z treścią art.29 par.3 Kodeksu pracy nie póżniej niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę pracodawca udziela pracownikowi pisemnej informacji o warunkach jego zatrudnienia. Informacja ta uwzględnia sytuację...
wanda50plus   |   15 czerwca 2011
Informacja o warunkach zatrudnienia od pracodawcy, który nie posiada Regulaminu pracy2
Pracodawca zawierając z pracownikiem terminową umowę o pracę nie póżniej niż w ciągu 7 dni ma obowiązek udzielenia mu na piśmie informacji o warunkach jego zatrudnienia. Powyższe wynika z treści 29 par.3 Kodeksu pracy...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres