www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Wypowiedzenia
KATEGORIA: Wypowiedzenia Kanał RSS
WYNIKÓW: 79
0prawnik!   |   02 września 2013
Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę.
W piśmie pracodawcy wypowiadającym umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca rozwiązanie takiej umowy - od prawidłowego podania przyczyny zależy skuteczność wypowiedzenia.
redakcja   |   28 sierpnia 2013
Email pożegnalny do kontrahentów
Poniżej przykładowy email z pożegnaniem dla klientów. W podanym przykładzie pracownik informuje klientów/współpracowników o dacie odejścia z pracy oraz dziękuje wszystkim za dotychczasową współpracę.
redakcja   |   28 sierpnia 2013
List pożegnalny - odejście w pracy
Poniżej przykładowy list pożegnalny w języku angielskim ( pracownik odchodzi z pracy i informuje o tym swoich wieloletnich klientów / współpracowników ).
redaktor   |   10 grudnia 2012
Wezwanie  do zapłaty odprawy z tytułu zwolnienia indywidualnego  - wzór
Odprawa z tytułu zwolnień indywidualnych dokonywanych w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych przysługuje wtedy, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników.
redaktor   |   22 listopada 2012
Rozwiązanie  przez pracownika umowy o pracę za siedmiodniowym uprzedzeniem - wzór
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia za siedmiodniowym uprzedzeniem jest prawem pracownika, które wynika z treści art. 23 [1] par. 4 Kodeksu pracy. Ma ono związek z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego...
redaktor   |   17 listopada 2012
Wypowiedzenie, nagana  a obecność innych pracowników
Czy pracodawca ma prawo w obecności innych pracowników wręczyć zatrudnionej osobie karę nagany lub wypowiedzenie umowy o pracę? Poznajmy stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
redaktor   |   10 listopada 2012
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia - wzór (2)
W przypadku, gdy pracodawca zaniża pracownikowi wynagrodzenie za pracę lub nie wypłaca go wcale, pracownik może rozwiązać umowę w trybie art. 55 par. 1[1] Kodeksu pracy tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pracownik ocenia...
redaktor   |   10 listopada 2012
Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia - wzór (1)
Na podstawie art. 55 par. 1 [1]1 Kodeksu pracy pracownik rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Przepis ten zezwala na natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy w sytuacji, gdy pracodawca ciężko naruszył...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres