www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Wypowiedzenia
KATEGORIA: Wypowiedzenia Kanał RSS
WYNIKÓW: 79
redaktor   |   18 listopada 2011
Komu i kiedy przysługuje odprawa z tytułu zwolnień grupowych
Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników podlega Ustawie z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90,...
prawnik   |   13 listopada 2011
Zwolnienie dyscyplinarne pracownika
Zwolnienie pracownika z jego winy bez zachowania okresu wypowiedzenia Jest środkiem ostatecznym w kwestii rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy. Jest to jednostronna czynność prawna dokonana przez pracodawcę. Skutkuje ona...
redaktor   |   11 listopada 2011
Rozwiązanie umowy o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika
W razie konieczności zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może zatrudnić na jego miejsce innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony. Obejmuje ona czas...
redaktor   |   11 listopada 2011
Rozwiązywanie umowy o pracę zawartej na czas określony
Podstawową formą rozwiązania stosunku pracy jest oświadczenie woli pracodawcy lub pracownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia (art. 30 par.1 pkt 2-5 K.p. Jest to jednostronna czynność prawna, gdzie nie jest wymagana zgoda...
redaktor   |   01 października 2011
Kiedy pracodawca powinien uzasadnić wypowiedzenie terminowej  umowy o pracę?
Mam umowę o pracę do 31 grudnia bieżącego roku. Pracodawca zatrudnia 50 pracowników i przewiduje jeszcze w tym roku zwolnienia grupowe z przyczyn ekonomicznych . Czy musi wtedy podać przyczynę wypowiedzenia?
redakcja   |   03 września 2011
Rozwiązanie umowy na czas wykonania określonej pracy
Umowę na czas wykonania określonej pracy zawiera się w sytuacji, gdy dokładne określenie czasu jej trwania nie jest możliwe, ponieważ z góry nie można ustalić jak długo będzie trwało wykonanie danej pracy. Rozwiązuje się...
redakcja   |   03 września 2011
Rozwiązanie umowy na zastępstwo - wzór z omówieniem
Umowę na zastępstwo stosuje się w sytuacji, gdy zachodzi konieczność zastąpienia innego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Umowa na czas określony zawarta na zastępstwo rozwiązuje się z upływem...
redakcja   |   03 września 2011
Rozwiązanie umowy na czas określony - wzór z omówieniem
Umowa o pracę na czas określony może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem lub w trybie natychmiastowym. Rozwiązuje się również bez inicjatywy stron, z upływem czasu, na jaki była zawarta....

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres